Schola Parafialna

Z inicjatywy ks. proboszcza i organisty powstała pod koniec 2016 roku liturgiczna schola parafialna. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbyło się 09.12. 2016r. i od tego momentu w środy po Mszy św. szkolnej młodzi parafianie gromadzą się w salce parafialnej lub w kościele aby przygotowywać śpiewy liturgiczne na poszczególne Msze św.
Zespół prowadzi organista - p. Patryk Pfeifer.

więcej

Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu

Próby scholi odbywają się w środy po mszy św. szkolnej, w salce bądź w kościele.
Zapraszamy !
"Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu"