I Niedziela Wielkiego Postu 21 lutego 2021


08:00    Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 21).
10:30    Suma: Za Parafian.
12:00    Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
15:15    GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.
16:00    Za + Eugeniusza Białas w 1 rocz. śm.

Poniedziałek 22 lutego 2021 święto Katedry św. Piotra Apostoła


16:15    Koronka do Miłosierdzia Bożego i Różaniec.
17:00    1. Za + Różę Logiewa, zmarłych rodziców, braci, pokrewieństwo i dusze w czyśćcu cierpiące.
    2. Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 22).

Wtorek 23 lutego 2021


08:00    1. Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 23).
    2. Do Miłosierdzia Bożego za ++ rodziców Józefa i Władysławę Szymczak.

Środa 24 lutego 2021


17:00    1. Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 24).
    2. Za + męża Józefa z ok. ur.

Czwartek 25 lutego 2021


08:00    1. Za + Augustyna Duda, Barbarę i Teodora oraz pokrewieństwo z obu stron Duda i Sapia.
    2. Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 25).

Piątek 26 lutego 2021


17:15    DROGA KRZYŻOWA.
18:00    1. Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 26).
    2. Za + Helenę Popanda.

Sobota 27 lutego 2021


16:00    Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Spowiedź św.
17:00    1. Za + Ewę Szeliga w 1 rocz. śm.
    2. Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 27).

II Niedziela Wielkiego Postu 28 lutego 2021


08:00    Za + Adelajdę i Gerarda Sapia.
10:30    Z podz. za otrz. łaski z prośbą o Boże błog. i zdrowie dla Piotra Kondera z ok. 1 rocz. ur.
12:00    Do Miłosierdzia Bożego w intencji wszystkich chorych, osób w niebezpieczeństwie śmierci, personelu medycznego oraz o ustanie szerzącej się epidemii.
15:15    GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM.
16:00    Za + Janinę Chryst (Msza gregoriańska 28).