ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE

Ktokolwiek wie o istniejących przeszkodach do ważnego zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązany jest w swoim sumieniu do poinformowania o tym miejscowych duszpasterzy lub Kurię Diecezjalną (kan. 1066 i 1069)

1.Żubertowski Piotr - kawaler - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
Gierałtowska Justyna - panna - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)
2.Wąs Paweł - kawaler - Sosnowiec
Nowak Marta - - Tarnowskie Góry ( Repty Śląskie)