Sakrament Chrztu św.

Kto może być chrzestnym i jakie ma zadania? Przeczytaj Tutaj lub  Tutaj

 • Chrztu św. w naszej parafii udziela się w terminie ustalonym w kancelarii parafialnej (najczęściej w niedzielę w czasie Mszy św. o godz. 10.30).
 • Katecheza przedchrzcielna obejmuje jedno spotkanie w piątek przed chrztem o godz. 18.45. Do katechezy przedchrzcielnej zobowiązani są rodzice dziecka oraz chrzestni. Chrzestni mogą wcześniej uczestniczyć w katechezie przedchrzcielnej w miejscu swojego zamieszkania (w swojej parafii) uzyskując pisemne potwierdzenie.
 • Chrzest należy zgłosić w kancelarii przynajmniej dwa tygodnie przed terminem.
 • Dokumenty niezbędne:
  • świadectwo urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;
  • świadectwo ślubu kościelnego rodziców (ew. konkordatowe zaświadczenie);
  • zaświadczenia rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania (nie mylić z zameldowaniem).

Sakrament Bierzmowania

 • Przygotowanie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej obejmuje gimnazjalistów od klasy pierwszej do trzeciej, (oprócz katechezy prowadzonej w Gimnazjum).         
 • Klasy pierwsze i drugie uczestniczą w spotkaniach parafialnych ustalonych z ks. katechetą oraz uczestniczą we Mszy św. szkolnej.
 • Klasy trzecie uczestniczą w Eucharystii, przygotowywanej przez poszczególne klasy, z homilią - raz w tygodniu w kościele, w środę o godz. 17.00 od września do czerwca.
 • Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla tych, którzy w swoim czasie nie przyjęli tego Sakramentu odbywa się w środy o 19.00.
 • Termin udzielania Sakramentu Bierzmowania zostaje podany kandydatom natychmiast po uzgodnieniu z ks. biskupem.

Przygotowanie do I Komunii św. i Spowiedzi świętej

Przygotowanie obejmuje dzieci klas II Szkoły Podstawowej. Poza katechezą w szkole dzieci uczestniczą w przygotowaniu liturgicznym w parafii: Msza św. niedzielna, nabożeństwa Roku Liturgicznego (Różaniec, Roraty, Droga Krzyżowa, Nabożeństwa majowe). Program przygotowań obejmuje również kilka spotkań dla rodziców. Dzieci przystępują do I Komunii św. w swojej parafii zamieszkania. W naszej Parafii uroczystość I Komunii św. odbywa się co roku w w 2 niedzielę maja.

* w II klasie przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Pokuty.

* w III klasie przygotowanie do przyjęcia Komunii św.

Sakrament Pokuty

Wierni mają okazję do Spowiedzi św.:

 • codziennie przed każdą Mszą św.;
 • co tydzień w sobotę w godz. od 16.00 do 17.00 podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu;
 • Regularna spowiedź dla dzieci i młodzieży odbywa się co miesiąc poprzedzona ogłoszeniem na niedzielnej Mszy św.

Sakrament Małżeństwa

Informacji oraz formalności dotyczące zawarcia Sakramentalnego Związku Małżeńskiego udzielmy w każdy piątek (z wyjątkiem świąt) o godz. 18.30.
Przygotowanie kandydatów do małżeństwa i życia w rodzinie przewiduje:

 • 3 spotkania w pierwszy, drugi i trzeci poniedziałek miesiąca o godz. 19.00 w Opatowicach (lub w innej parafii).
 • 2 spotkania z doradcą życia rodzinnego w Starych Tarnowicach (lub w innej parafii).

Do rozmowy duszpasterskiej na temat zawarcia sakramentu małżeństwa i spisania tzw. protokołu przedmałżeńskiego potrzebne są następujące dokumenty:

 • świadectwa chrztu świętego,
 • świadectwo bierzmowania, (jeśli nie jest uwzględnione na świadectwie chrztu św.)
 • ostatnie świadectwa nauki religii,
 • dokumenty konkordatowe z USC, (jeśli ślub będzie konkordatowy),
 • świadectwo odbycia kursu przedmałżeńskiego.

Kandydaci do małżeństwa powinni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed ślubem. Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania np.

 • Czym jest sakrament małżeństwa?
 • Kiedy rozpocząć przygotowania do sakramentu małżeństwa?
 • Jakie i gdzie trzeba załatwić formalności?
 • Na czym polega przygotowanie się do sakramentu małżeństwa?
 • Gdzie możecie przygotować się do sakramentu małżeństwa?
 • Do kogo możecie zwrócić się z pytaniami?
  Możecie znaleźć pod adresem: dorodzin.pl.

Duszpasterska opieka nad chorymi i starszymi (Sakrament Namaszczenia Chorych)

 • W pierwszą sobotę miesiąca odwiedzamy chorych w domach w godzinach 9.00 - 11.30 z posługą sakramentalną (Spowiedź, Komunia św, Namaszczenie Chorych).
 • Sakramentu chorych udzielamy również na wezwanie.
 • W Dniu Chorego (11 lutego) uroczyście udzielamy sakramentu namaszczenia chorych podczas Mszy św. w intencji chorych wraz z błogosławieństwem lourdzkim.

Pogrzeb

 • Sprawy wiązane z pogrzebem załatwiane są także poza godzinami urzędowania kancelarii parafialnej.
 • Sprawy pogrzebu załatwiane są w kancelarii parafialnej osobiście przez najbliższych z rodziny lub w przypadku ich braku, znajomych czy sąsiadów osoby zmarłej. Parafia nie załatwia tych spraw przez telefoniczne lub osobiste pośrednictwo Zakładów Pogrzebowych.
 • Dokumenty konieczne do pochówku:
  • Skrócony Odpis Aktu Zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
  • Karta zgonu potwierdzona przez lekarza i Urząd Stanu Cywilnego.