Regulamin cmentarza - załączniki

W naszej diecezji gliwickiej zostaje wprowadzony nowy regulamin cmentarza, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i obowiązuje na wszystkich cmentarzach.

Pobierz: REGULAMIN oraz INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW KAMIENIARSKICH

Załącznik nr 1 (dot. poruszania się pojazdami na terenie cmentarza).

Załącznik nr 2 (dot. prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie - załatwia dysponent grobu).

Załącznik nr 3 (dot. prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie - załatwia dysponent grobu).

Załącznik nr 4 (dot. rozpoczęcia prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie przez wykonawcę).

Załącznik nr 5 (dot. odbioru prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie od wykonawcy).

Regulamin cmentarza na terenie diecezji gliwickiej od 1.01.2016r.

W celu umożliwienia oddawania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza prosi się osoby przebywające na tym terenie o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami oraz zobowiązuje się do stosowania poniższego regulaminu.

więcej

Tworzenie księgi cmentarnej

Trwa tworzenie księgi cmentarnej. Osoby, które są odpowiedzialne za groby, prosimy o zabranie druku znajdującego się pod chórem i wypisanie karty grobu. Wypisane karty grobów prosimy o przyniesie do kancelarii. Pobierz kartę grobu TUTAJ

Groby kapłanów na naszym cmentarzu

Na naszym cmentarzu znajdują się groby 6 kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii. Dwa z nich sa w pieknym stanie (piękny pomnik, zadbane). Kolejne groby kapłanów są zaniedbane - dlatego zwracamy się z prośbą o ofiary na ten cel. 11.   Przy wyjściu z kościoła ministranci będą zbierali ofiarę (dziś, w poniedziałek i wtorek) na ufundowanie tablic nagrobkowych dla księży spoczywających na naszym cmentarzu. Poniżej można zobaczyć jak wyglądają groby pochowanych kapłanów. Niektóre groby są znane i wiadomo kto, gdzie jest pochowany, ale 3 groby są nieznane. Osoby, które mają wiedzę na temat tych grobów proszę o kontakt, by ustalić jaki kapłan jest w danym grobie pochowany. W zależności od zebranej ofiary chcemy w danym miejscu – gdzie nie ma pomnika postawić nagrobek. Niech będzie to znak wdzięczności dla Tych, którzy udzielali w naszej parafii Sakramenty Święte oraz głosili Słowo Boże. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne podziękowanie.

więcej

Podział sektorów

Poniżej prezentujemy jak wygląda podział na poszczególne sektory. Numeracja rozpoczyna się od wejścia z ul. W.Witosa 120 (przy probostwie).

więcej

Miejsce wysypywania śmieci

Zwracamy się z gorącą prośbą aby wyrzucać śmieci do kontenerów w miejscach do tego przeznaczonych. Po konsultacjach z firmą Remondis musimy przenieść wszystkie pojemniki na śmieci przy bramie głównej naszego cmentarza (umieszczanie ich w innych miejscach bez odpowiedniej drogi dojazdowej zniszczy położoną kostkę oraz cmentarz).

Wymagania jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku.

Minister Infrastruktury podpisał w porozumieniu z Ministrem Zdrowia rozporządzenie z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. Niniejsze rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Było ono poprzedzone rozporządzeniem Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych, które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2008 r.

więcej