Historia

Bogata historia naszej parafii związana jest z dwiema świątyniami, w których lud Boży wznosił do nieba modły śpiewając pieśni nabożne przy akompaniamencie organów. Protokoły wizytacyjne z XVIII wieku podają iż w starym, nieistniejącym już kościółku istniały małe organy, prawdopodobnie około ośmiogłosowe, jednomanuałowe. Mimo braku dokumentacji można wysnuć wniosek, że ów instrument posiadał niewielką drewnianą szafę organową o bogato zdobionym prospekcie z piszczałkami frontowymi. Styl architektoniczny barokowy lub rokokowy, warstwa brzmieniowa zapewne barokowa, traktura gry i rejestrów mechaniczna.

 

W drugiej połowie XIX wieku, w 1871r. ukończono budowę nowego kościoła p.w. św. Mikołaja. Najprawdopodobniej wtedy, w niedługim czasie postarano się o organy, które służą do dziś. Są dziełem wybitnego przedstawiciela śląskich organmistrzów - Carla Volkmanna z Gliwic. Są wzorowo dopasowane do świątyni pod względem swojej masy, wielkości, brzmienia i formy. Posiadają 16 głosów rozdzielonych na 2 manuały i klawiaturę pedałową. Traktura gry i rejestrów jest mechaniczna, wiatrownice rodzielające powietrze są tzw. klapowo-zasuwowe.

Galeria zdjęć

wstecz