Zasady Ministranta

    Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
    Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
    Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
    Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

    Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
    Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
    Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
    Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
    Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
    Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

wstecz