W nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zmienia się dotychczasowe postanowienia w następujący sposób:


1.    Utrzymane zostają w mocy postanowienia Dekretu nr 363/20/A z dnia 25 marca 2020 roku oraz Komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

2.    Do odwołania pozostaje w mocy dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane z dnia 12 marca 2020 roku 
o czym należy poinformować wszystkich parafian i jednocześnie w dalszym ciągu zachęcać ich do uczestniczenia we Mszy Świętej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

3.    Zezwala się na odprawianie Mszy św. z ludem z zastrzeżeniem, że w kościele może przebywać maksymalnie taka ilość osób, aby na jednego wiernego przypadało co najmniej 15 m² powierzchni użytkowej kościoła.

4.    Przypomina się, że osoby przebywające w kościele lub na cmentarzu zobowiązane są do zachowania sanitarnych wymogów bezpieczeństwa, w tym mają mieć zasłonięte usta i nos. Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są duchowni w czasie sprawowania obrzędów religijnych.

5.    Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu.

6.    Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.

7.    Kolejne wskazania będą publikowane w miarę ogłaszania nowych wytycznych przez władze państwowe.

BISKUP GLIWICKI            Gliwice, dnia 19 kwietnia 2020 r., Nr 501/20/A

+ Jan Kopiec
Biskup Gliwicki


Ks. Sebastian Wiśniewski
Kanclerz Kurii

W związku z Dekretem Księdza Biskupa w naszym kościele:

Ad.2 W dalszym ciągu możemy korzystać z internetowego uczestnictwa przez naszą parafialną stronę, przez facebooka lub przez środki masowego przekazu.

Ad.3. W naszym kościele może przebywać tylko 29 osób podczas Mszy św. w wyznaczonych miejscach. Na ławkach są białe kartki przy których prosimy siadać po jednej osobie.

Ad.4. Prosimy wchodząc do kościoła mieć obowiązkowo rękawiczki oraz maseczki (zakrywające usta i nos), zajmować wyznaczone miejsce i nie chodzić po kościele.

Ad.5. W naszym kościele komunię św. będziemy udzielać po Mszy św. przy bocznych ołtarzach, by zachować wszelkie sanitarne wymogi bezpieczeństwa. 
 

Zastosujmy te zalecenia a w ten sposób możemy uchronić przed zarażeniem siebie i innych.