Tak jak w ubiegłym roku, spotkaliśmy się na wigilii dla seniorów.