Przez Triduum każdy mógł przynieść dary dla ubogich, biednych i potrzebujących z naszej parafii.