Jest to dość liczna grupa w naszej parafii. Jest ona podzielona na kilka tzw. Róż Różańcowych. Grupa Żywego Różańca skupia osoby w średnim wieku i starsze. Jest to grupa o charakterze modlitewnym, stąd też ich jej liczna i wielokrotna obecność na różnego rodzaju nabożeństwach i mszach.

Ważnym dniem dla tej grupy jest pierwsza sobota miesiąca, ponieważ o godz. 8:00 jest odprawiana msza św. w intencji osób należących do Żywego Różańca. Przynależność do tej grupy jest nie tylko okazją do duchowego wzrostu i rozwijania pobożności maryjnej, ale jest również okazją do wielu spotkań.

wstecz