Od 10 - 13 marca odbywały się w naszej parafii Wielkopostne Rekolekcje, które prowadził ks. Adam Spałek.