Walory estetyczne

Wygląd prospektu organowego jest dostosowany do pozostałych drewnianych elementów wyposażenia świątyni, zwłaszcza do ołtarzy. Utrzymany jest w stylu neogotyckim.

Budowa zewnętrzna oparta jest na trójwieżowym prospekcie z wydzielonymi pięcioma polami piszczałkowymi o ostrołukowym kształcie. Trzy główne wieże - pola wypełnione piszczałkami Pryncypału 8' są zwieńczone wimpergami z typowymi elementami dekoracyjnymi jak czołganki, ornamenty roślinne, z każdorazowym zastosowaniem wieloliścia po środku i symetrycznych pinakli zwieńczonych kwiatonami.
Całość podtrzymują boczne filarki z ozdobnymi kapitelami.

Dwie boczne wimpergi posiadają czteroliść wypełniony ornamentem roślinnym, zaś środkowy, większy jest wewnątrz pusty. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną określić co znajduje się na płycinie wewnątrz motywu czterolistnego z powodu zamalowania całości prospektu. Potrzebne są prace konserwatorskie przy szafie organów, gdyż kilka jej obszarów być może zawiera jakieś notacje, czy chociaż bogate środki ornamentalne, jak w przypadku ołtarza głównego czy ambony. Wimpergi każdorazowo zwieńczone pozłacanym kwiatonem w kształcie krzyża.

Pomiędzy trzema głównymi wieżami prospektu znajdują się dwa małe pola wypełnione piszczałkami głosu Geigen Principal 8' z drugiego manuału. Nad ostrołukami znajdujemy małe trójkątne, kątowe okienka wypełnione ornamentem w postaci liścia. Wyżej zauważyć można poziome puste pola zamalowane farbą o bladym morskim kolorze, jak wieloliść na szczycie głównej wimpergi. Zawartość tych belek póki co pozostaje tajemnicą. Zwieńczenie małych pól piszczałkowych to ornament ciągły przypominający szpiczasty płotek, z umieszczonymi na szczytach pozłacanymi liściami.

Trzy większe pola zawierają po 7 piszczałek każde. Ich labia układają się w kształt litery [v]. Mniejsze spośród pól piszczałkowych posiadają w obu przypadkach 5 piszczałek, których wargi tworzą linię prostą.

Wszystkie piszczałki w prospekcie są grające i zamontowane na tym samym poziomie.
Pola piszczałkowe oraz kolumny dekoracyjne osadzone są na grubej belce, dającej wrażenie dużego parapetu. Dolna część szafy z wbudowanym kontuarem - stołem gry jest bardzo bogato ornamentowana. Formy wchodzące w skład dekoracji  to ostrołuki, wieloliście, maswerki na dolnych płycinach odpowiadających segmentom piszczałkowym i inne rodzaje wypełnienia łuków i pustych pól.

wstecz