RÓŻA RÓŻAŃCOWA RODZICÓW

„Różaniec Rodziców” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu za swoje dzieci. Działa na takiej samej zasadzie jak każdy Żywy Różaniec tzn. modlitwa polega tu również na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda Róża naszego Różańca składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną przydzieloną jej tajemnicę różańca. Każdego 1-szego dnia kolejnego miesiąca następuje zmiana tajemnicy według porządku, w jakim występują one w różańcu. Poszczególni członkowie każdej „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, za to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. I to wszystko w intencji naszych dzieci i każdego dnia.

Modlimy się u siebie w domu i wtedy kiedy możemy sobie na to pozwolić. Modlitwa taka trwa średnio 4-5 minut dziennie, a wsparcie duchowe jakie daje ona naszym dzieciom to 24 godzinna Boża nad nimi opieka. 1 grudnia modlitwę różańcową rozpoczyna pierwsza róża przy naszej parafii. 8 grudnia br. o godz.17 odbędzie się msza w intencji naszego Różańca. Serdecznie zapraszamy do Różańca Rodziców!
Osoby zainteresowane podjęciem się takiej modlitwy proszone są o kontakt drogą mailową pod adres jkos14@o2.pl


Z Panem Bogiem,
Justyna Kosmała

wstecz