Do grupy Dzieci Maryi należą dziewczyny od szkoły podstawowej aż do szkoły średniej, a mogą nawet i starsze. Spotkania formacyjne najczęściej dobywają się w soboty co dwa tygodnie na salce parafialnej. Marianki w naszej parafii można zobaczyć podczas każdej niedzielnej sumy ubrane w niebieskie pelerynki.

Są obecne również podczas większych uroczystości i świąt. Należenie do grona Dzieci Maryi wiąże się nie tylko z uczestniczeniem w niedzielnej sumie.

Dzięki tej grupie można poznać wiele wspaniałych koleżanek, można uczestniczyć w różnych wyjazdach i innych formach spędzania wolnego czasu. Nierzadko są organizowane różnego rodzaju diecezjalne turnieje dla marianek.
Więcej informacji o funkcjonowaniu tej grupy można uzyskać u animatorki Wiktorii Markowskiej albo u ks.Piotra Sikory który jest aktualnym opiekunem Dzieci Maryi.

wstecz