Spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym

W okresie wielkanocnym każdy Piątek Wielkanocny uczestniczymy w rozważaniu tajemnic spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami czyli  wędrujemy z CHRYSTUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM – w tzw. Nabożeństwie „DROGI ŚWIATŁA”.  W tym roku naszemu nabożeństwu towarzyszy św. Rita – patronka w trudnościach życiowych.

Stacja I – Chrystus Zmartwychwstał…

•    K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały.
•    W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Stacja II – Apostołowie przybywają do pustego grobu…

•    K.: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.

Stacja III – Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie…
•    K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Stacja IV – Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus…

•    K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały.
•    W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Stacja V – Zmartwychwstały Pan objawia się uczniom przy łamaniu chleba…

•    K.: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.

Stacja VI – Zmartwychwstały Pan ukazuje się apostołom…
•    K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Stacja VII – Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów…

•    K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały.
•    W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Stacja VIII – Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
•    K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Stacja IX – Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim…
•    K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Stacja X – Zmartwychwstały Pan przekazuje władzę pasterską Piotrowi…

•    K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały.
•    W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Stacja XI – Zmartwychwstały Pan daje uczniom nakaz misyjny…
•    K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Stacja XII – Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca…
•    K.: Kłaniamy Ci się, Zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.

Stacja XIII – Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na Zesłanie Ducha Świętego…
•    K.: Witaj, Jezu Chryste Zmartwychwstały.
•    W.: Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas, Panie.

Stacja XIV – Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha Świętego…
•    K.: Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie.
•    W.: Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.

wstecz