SPOTKANIA NOWENNĄ DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W JUBILEUSZOWYM ROKU 100 – LECIA JEJ OBJAWIEŃ

Santuário de Nossa Senhora de Fátima - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - zbudowano w miejscu sześciu objawień, w których Matka Boża przekazała Pastuszkom trzy tajemnice fatimskie od 13 maja do 13 października 1917 roku.

W porównaniu z innymi Sanktuariami Maryjnymi w Europie i na świecie, Sanktuarium Fatimskie zasługuje na szczególną uwagę pielgrzymów, będąc wymarzonym miejscem skupienia i modlitwy, których nie zakłóca zgiełk turystyczny i handlowy.

Objawienia Fatimskie są ważnym wydarzeniem w Kościele Katolickim, nie tylko z powodu znaczenia, jakie mają dla wielu osób oraz ich szerokiego upowszechnienia na świecie, ale także przez swój ścisły związek z przesłaniem Ewangelii, głębię, z jaką znaczą przeżywanie wiary przez wielu katolików oraz proroczy zasięg swoich wezwań. Kościół potwierdził, że objawienia fatimskie są wiarygodne i zasługują na urzeczywistnianie w życiu chrześcijan.

Orędzie Fatimskie jest wymowne dla ludzi wierzących wszystkich czasów; nie zostało ono zamknięte w minionej epoce, ale niesie w sobie dynamikę dla teraźniejszości i otwiera horyzonty wiary na przyszłość.

Ponieważ wydarzenia fatimskie są wezwaniem dla ludzi naszych czasów, obchody ich pierwszego stulecia powinny być kolejnym narzędziem tego aktualnego apelu. Nie chodzi więc tylko o to, aby poprzez obchody zaznaczyć po prostu rocznicę pewnego przemijającego wydarzenia historycznego, którego reperkusje ograniczają się do jakiegoś momentu w przeszłości.

Nowenna to nasza… modlitwa, ofiara, katecheza, apostolstwo, zaproszenie do wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszo sobotniego; wszystko po to, by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca. Zatem to nasze włączenie się w dzieło Nowenny, znaczy wypełnić to, o co Maryja prosiła w  Fatimie!

Ufamy, że nasz udział w Wielkiej Nowennie Fatimskiej, wypełniony modlitwą, refleksją i katechezą, stanie się dla wielu ludzi pomocą w odnalezieniu drogi, która prowadzi ku "nowemu, lepszemu światu" - Jan Paweł II: ku osobistemu nawróceniu i nadejściu godziny tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Obchody stulecia objawień Fatimskich są – przede wszystkim i ponad wszystko – projektem duszpasterskim, który kładzie nacisk na płaszczyznę duchowości i refleksji wiary. Ich cele mają charakter religijny na różnych płaszczyznach: teologicznej, kultycznej, duchowej, katechetycznej itd. I w różnorodnych wymiarach osobistym, wspólnotowym, społecznym itd.
Na bazie takich założeń zostały zdefiniowane główne cele obchodów stulecia objawień fatimskich do których należą:
1.    Ukazanie znaczenia objawień dla Kościoła i dla świata.
2.    Upowszechnianie Orędzia Fatimskiego na poziomie narodowym i międzynarodowym.
3.    Rozwijanie refleksji dot. treści orędzia fatimskiego i ich implikacji dla życia chrześcijańskiego.
4.    Rozwijanie środków wspierających działania duszpasterskie prowadzone w duchu orędzia fatimskiego.
5.    Przedstawianie propozycji wspomagających rozwój duchowości fatimskiej.
6.    Promowanie obchodów stulecia objawień poprzez propozycje nabożeństw i wydarzeń kulturalnych.
7.    Zapoznawanie z duchowością widzących z Fatimy.

Przyjęliśmy, więc… zaproszenie do tego wydarzenia przez udział w Nowennie, którą odprawiamy przez kolejne 9 naszych spotkań modlitewnych.  Rozważamy naglące apele, jakie przez Serce Niepokalanej Maryi kieruje do nas Bóg. Jest to dla nas okazją do podejmowania szczegółowych wątków związanych z objawieniami Matki Bożej w Fatimie. Pomocą nam służą materiały wideo dotyczące objawień Matki Bożej w Fatimie przekazane przez Sekretariat Fatimski na Krzeptówkach w Zakopanem.

 

Galeria zdjęć

wstecz