Skład Parafialnej Grupy Synodalnej

Na pierwszym spotkaniu  synodalnym rozpoczętym modlitwą przedstawiono regulamin synodu i jego cele. W skład zespołu synodalnego z naszej parafii weszli księża, członkowie Rady Parafialnej, nadzwyczajni szafarze Komunii Św. oraz trzy osoby wskazane przez Radę Parafialną. Na pierwszym spotkaniu wybrano również wiceprzewodniczącego - Damian Zyzik i sekretarza - Hania Blacha. Przewodniczącym jest proboszcz.

Do osób będących w parafialnej grupie synodalnej należą:
  1. Ks. Piotr Sikora
  2. Ks. Andrzej Wandzel
  3. Damian Zyzik
  4. Hanna Blacha
  5. Grażyna Hasterok
  6. Karina Wojtacha-Lukoszek
  7. Ewa Jasiok
  8. Krystian Duda
  9. Teresa Herman
10. Piotr Mężyk
11. Bożena Pietryga
12. Antoni Labus
13. Stanisław Dragon
14. Piotr Baic
15. Andrzej Zając
16. Ewelina Zając
17. Patryk Pfeifer

W trakcie spotkania wypełniona została ankieta presynodalna na potrzebę Komisji ds. Rodzin. Członkowie grupy synodalnej dyskutowali na temat ważności rodziny i małżeństwa w chrześcijańskim życiu człowieka. Były więc pytania o duszpasterstwo małżeństw i rodzin w parafii i dekanacie, o przygotowania do sakramentu małżeństwa, o poradnie rodzinne oraz o ochronę życia nienarodzonego dziecka.

wstecz