Procesja Bożego Ciała przebiegała ul. Witosa i ul. Ks.Renka.

Zdjęcia wykonał: Leszek Włodarczyk