DUSZPASTERSTWO W DOMU OPIEKI POGODNA JESIEŃ

OPIEKA DUSZPASTERSKA W DOMU OPIEKI „POGODNA JESIEŃ” w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich
     Powołując się na przepisy ustawy o prawach pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta przyznał, że pacjent przebywający w placówce wykonującej działalność leczniczą "ma prawo do opieki duszpasterskiej, zaś w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia wyżej wymieniony podmiot jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania".

więcej

Dni Krzyżowe

Dni Krzyżowe - czyli wiosenne dni modlitw o urodzaje i za głodujących

Plenerowe modlitwy błagalne o oddalenie niszczących żywiołów i dobre zbiory znane są więc od starożytności chrześcijańskiej. Zaprowadzono je w Galii, w obliczu groźby głodu po gwałtownych klęskach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach. Zainicjował je ok. 450 r. św. Mamert, biskup Vienne. Z upływem czasu przeszły do liturgii rzymskiej i upowszechniły się w całym kościele.

więcej

SPOTKANIA NOWENNĄ DO MATKI BOSKIEJ FATIMSKIEJ W JUBILEUSZOWYM ROKU 100 – LECIA JEJ OBJAWIEŃ

Santuário de Nossa Senhora de Fátima - Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej - zbudowano w miejscu sześciu objawień, w których Matka Boża przekazała Pastuszkom trzy tajemnice fatimskie od 13 maja do 13 października 1917 roku.

więcej

Litania do Bożego Miłosierdzia

Litania pochodzi z Dzienniczka św. Siostry Faustyny.

więcej

Miłosierdzie - Nowenna

Pragnę – powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny – abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia, a szczególnie godzinie śmierci. W każdym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego (…). W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych dusz.

więcej

Spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym

W okresie wielkanocnym każdy Piątek Wielkanocny uczestniczymy w rozważaniu tajemnic spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego ze swoimi uczniami czyli  wędrujemy z CHRYSTUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM – w tzw. Nabożeństwie „DROGI ŚWIATŁA”.  W tym roku naszemu nabożeństwu towarzyszy św. Rita – patronka w trudnościach życiowych.

więcej

CZAS WIELKANOCNY

Czas Wielkanocy w naszej Wspólnocie rozpoczynamy Niedzielą Palmową, podczas której święcone są gałązki palmowe na wzór dzieci Hebrajskich i mieszkańców Jerozolimy, którzy witali Jezusa wjeżdżającego uroczyście do Jerozolimy. Wsłuchujemy się w śpiew opisu Męki Pańskiej by wraz z całym Kościołem rozpocząć przeżywanie Misterium Wielkiego Tygodnia.

więcej