Każdy kto chciał zaśpiewać, zagrać mógł to uczynić w naszym kościele, przy stajence.