12 maja dzieci II klasy szkoły podstawowej przystąpiły do I Komunii św.