Procesja Bożego Ciała przebiegała ul. Witosa i ul. Ks.Renka.