DUSZPASTERSTWO W DOMU OPIEKI POGODNA JESIEŃ

OPIEKA DUSZPASTERSKA W DOMU OPIEKI „POGODNA JESIEŃ” w Tarnowskich Górach – Reptach Śląskich
     Powołując się na przepisy ustawy o prawach pacjenta Rzecznik Praw Pacjenta przyznał, że pacjent przebywający w placówce wykonującej działalność leczniczą "ma prawo do opieki duszpasterskiej, zaś w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia wyżej wymieniony podmiot jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania".

Prawo do opieki duszpasterskiej – przypomina Ministerstwo Zdrowia - obejmuje prawo do bezpośredniego kontaktu z opiekunem duchowym wyznawanej przez siebie religii, umożliwienia uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w szpitalu i w domu opieki przyjmowania sakramentów, a w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia powodującego odczucie zagrożenia prawo do niezwłocznego zawiadomienia duchownego wyznawanej przez pacjenta religii i umożliwienie z nim kontaktu.
W tym celu pacjent powinien otrzymać informację, jakiego wyznania kapelani sprawują opiekę duszpasterską w szpitalu, w jaki sposób można się z nimi skontaktować, gdzie i o której godzinie odbywają się nabożeństwa.
     Dzięki uprzejmości i życzliwości właściciela domu Opieki „Pogodna Jesień” istnieje możliwość korzystania z takiego prawa przez każdego pacjenta, który sobie tego życzy. W wyniku czego opiekę duszpasterską na polecenie ks. Biskupa Jana Kopca – ordynariusza gliwickiego sprawuje ks. mgr Andrzej Wandzel, wikariusz parafii św. Mikołaja w Reptach Śląskich.
Zajęcia i spotkania duszpasterskie w różnych formach odbywają się następujące dni tygodnia:

➢    PONIEDZIAŁKI
Spotkania indywidualne na życzenie w godz. 10.00 -11.00.
Spotkania w grupach; I grupa: godz. 11.00 -12.00, II grupa: 12.00 -13.00.

➢    WTORKI
Spotkania indywidualne na życzenie w godz. 13.00 -13.30 i 15.30 – 16.00.
Spotkania w grupach; I grupa: godz. 13.30 -14.30, II grupa: 14.30 -15.30.

➢    ŚRODY
Spotkania indywidualne na życzenie w godz. 10.00 -11.00.
Spotkania w grupach; I grupa: godz. 11.00 -12.00, II grupa: 12.00 -13.00.

➢    PIĄTKI
Spotkania indywidualne na życzenie w godz. 13.00 -13.30 i 15.30 – 16.00.
Spotkania w grupach; I grupa: godz. 13.30 -14.30, II grupa: 14.30 -15.30.


Opiekun Duszpasterski Domu Opieki „Pogodna Jesień” - ks. mgr Andrzej WANDZEL

wstecz