W piątek 30 marca 2012r. braliśmy udział w Parafialnej Drodze Krzyżowej o godz. 18.00. Początek przy skrzyżowaniu ul. Gliwickiej z ul. Niemcewicza. Trasa ul. Niemcewicza, Jaworową, Waliski i ks.Renka. Zakończenie nabożeństwa w kościele.

Zdjęcia wykonał Mariusz Pukocz.