25 września  w naszej parafii dziękowaliśmy za tegoroczne plony. Był to dzień szczególnej wdzięczności i radości za wszystkie dary, które od Boga otrzymujemy.

(zdjęcia wykonał ks. Janusz)