Dni Krzyżowe

Dni Krzyżowe - czyli wiosenne dni modlitw o urodzaje i za głodujących

Plenerowe modlitwy błagalne o oddalenie niszczących żywiołów i dobre zbiory znane są więc od starożytności chrześcijańskiej. Zaprowadzono je w Galii, w obliczu groźby głodu po gwałtownych klęskach żywiołowych, trzęsieniach ziemi i wojnach. Zainicjował je ok. 450 r. św. Mamert, biskup Vienne. Z upływem czasu przeszły do liturgii rzymskiej i upowszechniły się w całym kościele.

W trzy kolejne dni po VI Niedzieli Wielkanocnej odprawialiśmy nabożeństwo zwane „Dniami Krzyżowymi. Był to dla nas czas wiosennych modlitw błagalnych o dobre urodzaje, które zapewnią nam dostatek chleba powszedniego. „Dni Krzyżowe” są rozwinięciem codziennego wołania do miłosiernego Boga: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj”. Chleb jest „owocem ziemi i pracy rąk ludzkich”.

Ziemia rodząca plony zniknęła nam dziś sprzed oczu, zwłaszcza w miastach. Mamy mleko z kartonika, chleb w folii, cukier w kostkach…, a wszystko w supermarkecie.
Może dlatego zapominamy łatwo o tym, że żywność to nie tylko owoc ludzkiej zapobiegliwości, pracy czy technologii, ale że wciąż wiele zależy od słońca i deszczu, na które nie mamy wpływu.

Modlitwa o urodzaje to wyraz naszej pokory, uznania, że wszystko, co podtrzymuje nasze życie, jest darem. Nie przypadkiem modlimy się o „chleb nasz”, a nie tylko o „mój”. „Nie wolno myśleć tylko o sobie, modlimy się o chleb nasz, a więc także o chleb dla innych. Kto ma nadmiar chleba, powinien się nim dzielić. Św. Jan Chryzostom podkreśla, że »każdy kęs chleba w pewnym sensie stanowi kęs chleba należącego do wszystkich – chleb świata«” (Benedykt XVI).

Wędrujemy w kierunku pól do kolejnych stacji, czyli przydrożnych krzyży i kapliczek oddając publiczny pokłon Jezusowi Chrystusowi ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu. Prosiliśmy o dar pokoju, którym dzieliliśmy się przekazując wzajemnie go jeden drugiemu przy radosnym śpiewie: „Gdzie miłość wzajemna i dobroć tam znajdziesz Boga żywego”. Podczas tych nabożeństw śpiewaliśmy litanię do Wszystkich Świętych:


Kyrie, elejson. - Chryste, elejson.
Kyrie, elejson Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko - módl się za nami.
Święta Panno nad pannami - módl się za nami.
Święci: Michale, Gabrielu i Rafale - módlcie się za nami.
Wszyscy święci Aniołowie - módlcie się za nami.
Święty Abrahamie - módl się za nami.
Święty Mojżeszu - módl się za nami.
Święty Eliaszu - módl się za nami.
Święty Janie Chrzcicielu - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.
Święta Anno - módl się za nami.
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy - módlcie się za nami.
Święci: Piotrze i Pawle - módlcie się za nami.
Święty Andrzeju - módl się za nami.
Święci: Janie i Jakubie - módlcie się za nami.
Święty Tomaszu - módl się za nami.
Wszyscy święci Apostołowie - módlcie się za nami.
Święty Łukaszu - módl się za nami.
Święty Marku - módl się za nami.
Święty Barnabo - módl się za nami.
Święta Mario Magdaleno - módl się za nami.
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy - módlcie się za nami.
Święty Szczepanie - módl się za nami.
Święty Ignacy Antiocheński - módl się za nami.
Święty Polikarpie - módl się za nami.
Święty Wawrzyńcze - módl się za nami.
Święty Cyprianie - módl się za nami.
Święty Bonifacy - módl się za nami.
Święty Wojciechu - módl się za nami.
Święty Stanisławie - módl się za nami.
Święty Tomaszu Becket - módl się za nami.
Święci: Janie i Tomaszu z Anglii - módlcie się za nami.
Święty Pawle z Japonii - módl się za nami.
Święci: Izaaku i Janie z Ameryki - módlcie się za nami.
Święty Piotrze z Polinezji - módl się za nami.
Święty Karolu z Ugandy - módl się za nami.
Święte: Perpetuo i Felicyto - módlcie się za nami.
Święta Agnieszko - módl się za nami.
Święta Mario Goretti - módl się za nami.
Wszyscy święci Męczennicy - módlcie się za nami.
Święci: Leonie i Grzegorzu - módlcie się za nami.
Święty Ambroży - módl się za nami.
Święty Hieronimie - módl się za nami.
Święty Augustynie - módl się za nami.
Święty Atanazy - módl się za nami.
Święci: Bazyli i Grzegorzu z Nazjanzu - módlcie się za nami.
Święty Janie Chryzostomie - módl się za nami.
Święty Marcinie - módl się za nami.
Święty Patryku - módl się za nami.
Święci: Cyrylu i Metody - módlcie się za nami.
Święty Karolu Boromeuszu - módl się za nami.
Święty Franciszku Salezy - módl się za nami.
Święty Piusie Dziesiąty - módl się za nami.
Święty Antoni - módl się za nami.
Święty Benedykcie - módl się za nami.
Święty Bernardzie - módl się za nami.
Święci Franciszku i Dominiku - módlcie się za nami.
Święty Jacku - módl się za nami.
Święty Tomaszu z Akwinu - módl się za nami.
Święty Ignacy z Loyoli - módl się za nami.
Święty Franciszku Ksawery - módl się za nami.
Święty Stanisławie Kostko - módl się za nami.
Święty Wincenty z Paulo - módl się za nami.
Święty Janie Mario Vianneyu - módl się za nami.
Święty Janie Bosco - módl się za nami.
Święta Katarzyno Sieneńska - módl się za nami.
Święta Tereso z Avili - módl się za nami.
Święta Różo z Limy - módl się za nami.
Błogosławiony Czesławie - módl się za nami.
Święty Ludwiku - módl się za nami.
Święty Kazimierzu - módl się za nami.
Święta Moniko - módl się za nami.
Święta Jadwigo - módl się za nami.
Święta Elżbieto Węgierska - módl się za nami.
Wszyscy Święci i Święte Boże - módlcie się za nami.

Towarzyszyły nam również tzw. suplikacje czyli modlitwy o ochrone przed złem
Bądź nam miłościw wybaw nas, Panie.
Od zła wszelkiego wybaw nas, Panie.
Od grzechu każdego wybaw nas, Panie.
Od zasadzek szatana wybaw nas, Panie.
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej złej woli wybaw nas, Panie.
Od śmierci wiecznej wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Wcielenie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Narodzenie wybaw nas, Panie.
Przez Twój chrzest i post święty wybaw nas, Panie.
Przez Twój krzyż i mękę wybaw nas, Panie.
Przez Twoją Śmierć i złożenie do grobu wybaw nas, Panie.
Przez Twoje Święte Zmartwychwstanie wybaw nas, Panie.
Przez Twoje cudowne Wniebowstąpienie wybaw nas, Panie.
Przez Zesłanie Ducha Świętego wybaw nas, Panie.
Przez Twoje przyjście w chwale wybaw nas, Panie.
Chryste, Synu Boga żywego zmiłuj się nad nami.
Chryste, który na ten świat przyszedłeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś ukrzyżowany zmiłuj się nad nami.
Chryste, który śmierć za nas przyjąłeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zostałeś pogrzebany zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zmartwychwstałeś zmiłuj się nad nami.
Chryste, który wstąpiłeś do nieba zmiłuj się nad nami.
Chryste, który zesłałeś Ducha Świętego na Apostołów
zmiłuj się nad nami.
Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych zmiłuj się nad nami.
Prosimy Cię, abyś nam odpuścił grzechy - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas doprowadził do prawdziwej pokuty - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej
świętej służbie - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał i zachował plony ziemi - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś nam okazał miłosierdzie - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, braci, krewnych i dobrodzie-
jów od wiekuistego potępienia - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek
 - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował świat od chorób, głodu i wojny - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą
zgodę - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła świętego i nim kierował - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zachował Ojca świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności - wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś zjednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa
- wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, abyś wszystkich ludzi doprowadził do światła Ewangelii
- wysłuchaj nas, Panie.
Chryste, usłysz nas - Chryste, usłysz nas
Chryste wysłuchaj nas - Chryste, wysłuchaj nas

Oraz pieśni błagalne o ochronę przed klęskami żywiołowymi i innymi nieszczęściami.

Wielki Boże! Patrząc z góry, jak tu wiedzie życie który;
Karzesz srogo złe sprawy, lecz zawsześ Pan łaskawy.

Wejrzyj Ojcze na tę ziemię i zachowaj ludzkie plemię,
Od głodu, moru, wojny, daj chleb i czas spokojny.

Z Twej woli się wszystko dzieje, deszcz pada i słońce grzeje,
Kwiat wschodzi, ziemia daje stokrotne urodzaje.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Gdy się robactwo rozlezie i w polu owoc pogryzie,
Twa to ręka grzesznika słusznie karząc, dotyka.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Gdy zboża w polu zrodzone, leżą powałem zwalone;
Znakiem zbytnia ulewa, że Bóg się na nas gniewa.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Grzmotem, piorunami i grady On niszczy pola i sady:
Gdy ludzkie nieprawości karze w sprawiedliwości.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Boże! Moc Twą okazałeś, gdy w czasach Józefa dałeś
Przez siedem lat zbiory mnogie, a przez siedem czasy drogie.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Tyś za Achaba niewiarę kazał, by żydzi za karę
Lat trzy deszczu nie mieli i bez chleba ginęli.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Lecz gdy ręce swoje wznosił lud do Ciebie, kornie prosił,
Spojrzałeś Ojcze z nieba i dałeś żyzność chleba.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Jeźli i my ukaranie zasłużymy, racz też Panie!
Przebaczyć nasze winy i przyjąć za swe syny.
Wejrzyj Ojcze na tę ziemię…
Już siewny czas nam nastaje, użycz Panie urodzaje,
Udziel polom żyzności, daj wszelkiej obfitości.

Odmawialiśmy modlitwy o błogosławieństwo Boga dla rolników i o dobra pogodę, która zapewni obfite plony. Podczas śpiewu i modlitwy kapłan błogosławił nas i nasze otoczenie kropiąc wodą święconą.

Pod Twą obronę, Ojcze na niebie,
Grono Twych dzieci swój powierza los.
Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie,
I broń od zguby, gdy zagraża cios.
Czy toń spokojna, czy huczą fale,
Gdy Ty Twe dzieci w Swej opiece masz,
Wznosimy modły dziś ku Twej chwale,
Boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.

Modliliśmy się też za głodujących. Dla nas było to przypomnieniem, że wszystko co mamy otrzymujemy z ręki Boga. Wszystko jest darem i to darem którym powinniśmy się również umieć podzielić z bardziej potrzebującymi. A że dni te wypadają w miesiącu maju to towarzyszył nam śpiew pieśni majowych ku czci N.M.P.
Była cicha i piękna jak wiosna,
żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
Matka, która wszystko rozumie,
sercem ogarnia każdego z nas.
Matka zobaczyć dobro w nas umie,
Ona jest z nami w każdy czas.
Dzisiaj światu potrzeba dobroci,
by niepokój zwyciężyć i zło.
Trzeba ciepła, co życie ozłoci,
trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go,
tak jak Ona.

Prosiliśmy przez jej wstawiennictwo, aby Bóg dał nam dobre urodzaje i zachował o klęsk żywiołowych.

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!
 Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.
 Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!

Przez udział w tej modlitwie Kościoła dbamy o to, aby zwyczaj wychodzenia z modlitwą poza kościoły nie ograniczał się jedynie do procesji Bożego Ciała. Warto zachować dla przyszłych pokoleń piękny zwyczaj nabożeństw majowych, odprawianych przy przydrożnych kapliczkach oraz tradycję obchodzenia dni krzyżowych.

Galeria zdjęć

wstecz