Charakterystyka brzmienia

Charakterystyka brzmienia zalicza je do organów romantycznych, o ciepłym i bogatym w różnorodne barwy dźwięku. Poszczególne głosy tego instrumentu można przypisać do określonych grup, takich jak : pryncypały, rejestry smyczkujące czy fletowe. Największe, drewniane piszczałki mają kilka metrów wysokości, zaś najmniejsze wykonane z cyny są zaledwie kilkunastocentymetrowe. Sekcja basowa liczy 4 głosy, manuał I (główny) zawiera 7 rejestrów a manuał drugi 5.
Dyspozycja przedstawia się następująco :

Man I :   Principal 8' **, Salicet 8', Doppel-Rohrflaut 8', Principal 4', Octave 2',
             Doppel-Rohrflaut 4' *, Mixtur 4 fach

Man II :  Geigen Principal 8' **, Viola di Gamba 8', Portunalflaut 8', Flaut Major 8'   
             Gemshorn 4'

Pedał : Violonbass 16', Subbass 16', Octavbass 8', Flautenbass 8'

        
Połączenia :                               * piszczałki drewniane, podwójne labia
a) Manual Coppel  ( II-I )           ** piszczałki prospektowe
b) Pedal Coppel ( I- Ped )


Manuały posiadają 51 klawiszy, pierwotnie wykonane były prawdopodobnie z drewna i obłożone kością - klawisze diatoniczne, zaś chromatyczne wykonane mogły być z drewna hebanowego, gdyż takich materiałów używali wówczas organmistrzowie.  W 1997 roku zmieniono materiał obłożenia na drewno i odwrócono kolorystykę.

Zakres klawiatur obejmuje :

Man I  (główny)   C - d 3 ;  7 głosów  (ok. 510 piszczałek)
Man II    C - d 3 ;  5 głosów  (ok. 255 piszczałek)
Pedał   C - d 1 ;  4 głosy  (ok. 108 piszczałek )

Razem :  16 głosów, ok. 873 piszczałki

wstecz