DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE

Tegoroczne odwiedziny kolędowe rozpoczynany od 27 listopada 2022r. (ze względu na wcześniejsze ferie zimowe, kolęda już w Adwencie)

Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter.

1.    Duchowy – przez udział w modlitwie, wcześniejsze uczestnictwo we Mszy św. Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników.

2.     Zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Dzieci przygotowują zeszyty z religii na znak, że uczęszczają na lekcje religii oraz obrazki z rorat. Młodzież uczestnicząca w przygotowaniach do bierzmowania przygotowuje zeszyt do lekcji religii.

 

Jeśli przyjmujesz pierwszy raz kolęde w naszej parafii wypełnij kartę rodziny i podaj kapłanowi przy odwiedzinach kolędowych.

Zobacz plan kolędy:

Pliki do pobrania

Użytkowanie wody i wywóz śmieci na cmentarzu

Jak co roku zwracamy się z prośbą o ofiarę na rzecz utrzymania naszego cmentarza. Prosimy o uregulowanie za korzystanie z wody oraz wywozu śmieci (odpadów) składanych do pojemników na cmentarzu.

Za wszelkie ofiary składamy serdeczne podziękowanie.

Poniżej znajduje się blankiet wpłat do pobrania...

w 2022r. stawka podniesiona o 5zł (pojedynczy - 25zł, podwójny 35zł)

Pliki do pobrania