ReptyParafia Rzymskokatolicka
św. Mikołaja w Reptach
Galeria Galeria Stałe informacje


Przygotowanie do bierzmowania: I klasy - w każdą 1 środę miesiąca, II klasy - w każdą 2 środę miesiąca, III klasy w każdy poniedziałek.

 

 

1% dla Caritas

 


Repty Repty Repty W obiektywie
Porządek Mszy Św.

niedziele i świeta:
8.00, 10.30, 16.00


dni powszednie:

  • w poniedziałki i piątki 18.00
  • we wtorki i czwartki 8.00
  • w środy: 16.30 (Msza św. szkolna)
  • w soboty: 17.00
Porządek Mszy Św.
Kancelaria
Sakramenty
Aktualności

Aktualności

REGULAMIN CMENTARZA NA TERENIE DIECEZJI GLIWICKIEJ od 1.01.2016r.

01/01/2016
News

W naszej diecezji gliwickiej zostaje wprowadzony nowy regulamin cmentarza, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i obowiązuje na wszystkich cmentarzach.

Pobierz: REGULAMIN oraz INFORMACJA DLA ZAKŁADÓW KAMIENIARSKICH

Załącznik nr 1 (dot. poruszania się pojazdami na terenie cmentarza).

Załącznik nr 2 (dot. prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie - załatwia dysponent grobu).

Załącznik nr 3 (dot. prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie - załatwia dysponent grobu).

 

Załącznik nr 4 (dot. rozpoczęcia prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie przez wykonawcę).

Załącznik nr 5 (dot. odbioru prac kamieniarskich, renowacyjnych przy grobie od wykonawcy).

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

25/12/2015
News

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju”.
(Iz 9,5)Drodzy Parafianie

W Noc Bożego Narodzenia rozpoczyna się nowe Życie, bo Bóg – Słowo staje się człowiekiem.

Tej Nocy z Maryi rodzi się Odkupiciel człowieka.
Niech zatem Nowonarodzony Jezus, źródło miłości i pokoju, ubogaca Was swoją prawdą i mocą oraz rozlewa skarby wiary, nadziei i miłości…
    

Niech On obdarzy Was wszelkimi łaskami, Błogosławieństwem oraz radością w służeniu Jemu i drugiemu człowiekowi!

życzy: ks.Proboszcz oraz ks.Wikary

DUSZPASTERSKIE ODWIEDZINY KOLĘDOWE

12/12/2015
News

Tegoroczne odwiedziny kolędowe rozpoczynany od 28 grudnia i będą trwać do 30 stycznia 2016r.

Przygotowanie do kolędy ma podwójny charakter.

1.    Duchowy – przez udział w modlitwie, wcześniejsze uczestnictwie we Mszy św. Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski, prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników.

2.     Zewnętrzny – stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece, Pismo święte, przygotowana woda święcona. Dzieci przygotowują zeszyty z religii na znak, że uczęszczają na lekcje religii oraz obrazki z rorat. Młodzież gimnazjalna uczestnicząca w przygotowaniach do bierzmowania przygotowuje kartki, które uzupełnia.

Zobacz plan kolędy

Jeśli przyjmujesz pierwszy raz kolęde w naszej parafii wypełnij kartę rodziny i podaj kapłanowi przy odwiedzinach kolędowych.

WSPÓLNOTA DZIECI MARYI

12/11/2015
News

Wspólnota Dzieci Maryi ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej Niepokalanej, która w 1830 r. ukazała się siostrze Katarzynie Labouré. Podczas tego spotkania Maryja poprosiła Katarzynę, aby powstało Stowarzyszenie Dzieci Maryi. Hasłem Stowarzyszenia jest modlitwa z Cudownego Medalika: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.  Znakiem rozpoznawczym Marianek jest Cudowny Medalik.

W naszej parafii do wspólnoty Dzieci Maryi należy 16 dziewcząt.
Spotkania grupy młodszej prowadzi animatorka Wiktoria Markowska. Gimnazjalistki swoje spotkania mają z panią Eweliną Zając.
Dziesięć Przykazań Dziecka Maryi:
1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swą wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.

GALERIA PARAFIALNA na 2015 r.

12/11/2015
News

Zachęcamy do wspomnień z wydarzeń parafialnych w tym roku. Cała galeria znajduje się TUTAJ.

W niej zdjęcia obejmujące: Dzień Chorych, Święcenia Diakonatu, Boże Ciało, Bierzmowanie, Pielgrzymka do Piekar, Rowerowa Pielgrzymka do Częstochowy, Wycieczka na Górę Żar, Dożynki Parafialne.

1 2 3 »
E-parafia - Twoja parafia w internecie